Wniosek o odroczenie wykonania kary z uwagi na zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny

Koszt: 400.00

Dane kontaktowe

Dane skazanego

Adres, pod którym skazany będzie przebywał w czasie odbywania kary

Informacje o wyroku lub postanowieniu

PRZYCZYNY ODROCZENIA KARY: (Możesz zaznaczyć więcej niż jedną przyczynę)

Dokumenty


Cena: 400.00